Úhrada tovaru vopred bankovým prevodom (zálohová faktúra)

 

Na základe Vašej objednávky Vám zašleme zálohovú faktúru, ktorú uhradíte v prospech nášho bankového účtu. Akonáhle bude platba poukázaná v prospech účtu, automaticky bude Váš objednaný tovar zadaný do výroby a budeme Vás emailom informovať o termíne dodania.

 

V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho bankového účtu do 3 dní, objednávka bude automaticky stornovaná.

 

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu : 4022754530/7500

IBAN: SK77 7500 0000 0040 2275 4530

SWIFT/BIC: CEKOSKBX

 

Variabilný symbol pre úhrady je číslo Vašej zálohovej faktúry. 

 

Platba vopred je požadovaná z dôvodu, že zákazníkovi poskytujeme produkt „šitý na mieru“, produkt je vyrobený až na základe zákazníkom zvolených parametrov.

Tzn. tovar nedržíme na sklade, s výrobou produktu sa začína až na základe zákazníkovej požiadavky. 

 

 

Doprava

 

Doprava je zdarma

Doprava je zabezpečená kuriérom priamo k Vám, na Vašu dodaciu adresu.